We krijgen regelmatig de vraag of onze club ook bridge-cursus geeft.

Voor het seizoen 2023-2024 hebben we geprobeerd een cursus te starten, maar helaas zijn er onvoldoende aanmeldingen gekomen om hier  daadwerkelijk invulling aan te geven. 

Mochten er in de loop van het bridge-seizoen toch alsnog "kandidaten" komen zullen we opnieuw de mogelijkheden bekijken.