Nieuws

Start seizoen 2023-2024

Op 30 augustus starten we het nieuwe seizoen 2023-2024

We spelen met een A- en een B-lijn.

We starten met 1  middag vrij bridge, dan de ledenvergadering met aansluitend vrij bridge en zullen op 13 september de competitie starten.

We spelen 6 Ronden van elk 5 Zittingen. Na elke Ronde vindt promotie en degradatie plaats en na de 6 Ronden kent zowel de A-lijn als de B-lijn een kampioenspaar.

Nieuwe leden:

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij Bridge Club Cranendonck.

Speelt u nu thuis bridge met vrienden en wilt u wel in competitieverband gaan spelen ?

Vind u het prettig om nieuwe contacten op te doen ?
U kunt 4 middagen kosteloos meespelen om daarna te besluiten wel of niet definitief lid te worden.

Daarna betaalt u pro rata contributie voor de rest van het seizoen.

Op jaarbasis bedraagt de contributie € (na ledenvergadering 2023 nader in te vullen)

Kom eens ervaren hoe uitdagend het is om competitie te spelen. En bij Bridge Club Cranendonck in een gemoedelijke sfeer en zeker niet "met het mes op tafel " 

U kunt zich aanmelden telefonisch of per mail bij onze secretaris of onze wedstrijdleider of via het contactformulier op deze site.

Cursus:

We krijgen regelmatig de vraag of onze club ook bridge-cursus geeft.

Voor het seizoen 2023-2024 hebben we geprobeerd een cursus te starten, maar helaas zijn er onvoldoende aanmeldingen gekomen om hier  daadwerkelijk invulling aan te geven. 

Mochten er in de loop van het bridge-seizoen toch alsnog "kandidaten" komen zullen we opnieuw de mogelijkheden bekijken.